Identifikačné údaje spoločnosti

Royal Dressman, s. r. o.

Sídlo:
Bajkalská 22
821 09 Bratislava

IČO: 47232641

Spoločnosť registrovaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 70083/B.

Obchodné podmienky